Kun läheinen on poissa

Avuksi hautajaisjärjestelyihin

Läheisen ihmisen kuoleman aiheuttama kaipaus ja suru on raskas ja usein käytännön asioiden hoitaminen voi tuntua vaikealta. Siksi hautaustoimistot ja seurakunnat tukevat omaisia hautausjärjestelyissä. Olemme koonneet muistilistan omaisia varten, jonka toivomme auttavan käytännön asioiden järjestelyssä.

Ennen hautausta

Kuolemasta tiedottaminen

 • työnantajalle
 • seurakunnalle
 • vakuutusyhtiölle
 • taloyhtiölle
 • pankille
 • yhdistyksille

Kuolintodistus ja hautauslupa

Sairaala toimittaa virkateitse kuolintodistuksen rekisteriviranomaisille. Hautauslupa tulee toimittaa hautauksesta huolehtivan seurakunnan tai krematorion toimistoon. Omaiset voivat valita, toimitetaanko arkku- vai uurnahautaus.

Hautauspaikka

Uuden hautauspaikan hankkimisesta tai vanhan sukuhaudan käytöstä sekä muistomerkin siirrosta voidaan sopia hautaustoimiston kanssa, joka välittää kyseiset tiedot seurakuntaan.

Lehti-ilmoitus

 • lehdet / ilmestymisaika / tekstit

Hautajaiskutsu

 • lehdet / ilmestymisaika / tekstit

Kantajat

Yleensä tarvitaan kuusi (6) henkilöä, jos arkku saatetaan ulos kappelista.

Kuolemasta tiedottaminen

 • siunaustilaisuuden ajankohta ja paikka
 • siunaava pappi, omaisten toivotaan ottavan yhteyttä pappiin
 • ennen siunaustilaisuutta
 • virret, mahdollinen ohjelman suorittaja
 • ohjelmalehtinen

Uurnahautaus

Selvitetään tuhkan luovutusajankohta ja paikka sekä sovitaan uurnan laskuaika.

Muistotilaisuus

 • muistotilaisuuden pitopaikka
 • tarjoilu (arvioitu henkilömäärä)
 • ohjelma, adressien lukija
 • valokuva vainajasta

Kukat

 • kukat arkun sisälle
 • arkunkoristeet
 • kappelin koristeet
 • omaisten kukkalaitteet
 • muistotilaisuuden koristelu
 • uurnakoristeet
 • hautahavut

Valokuvaus

 • valokuvauksesta sopiminen

Saattoväen kuljetukset

 • ajo-ohjeet
 • yhteiskuljetusten tilaaminen

Majoitus

 • mahdolliset huonevaraukset

Suruliputus

Kuolinpäivänä kotona ja työpaikalla puolitangossa liputusajan loppuun, käytännössä suruliputuksen voi hoitaa seuraavanakin päivänä. Hautauspäivänä kotona ja muistotilaisuuden pitopaikassa puolitangossa siunaustilaisuuden päättymiseen asti. Tämän jälkeen liputusta voidaan jatkaa puoli- tai kokosalossa liputusajan päättymiseen saakka tai lippu voidaan kokonaan laskea.

Liputusaika: alkaa kello 08.00 ja päättyy auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21.00. Lippua puolisalkoon nostettaessa ja laskiessa käytä se ensin kokosalossa.

Hautauksen jälkeen

Kiitosilmoitus

 • lehti-ilmoitus tai kiitoskortti

Kiitosilmoitus

 • työnantajan ryhmähenkivakuutus
 • muut vakuutukset

Perhe-eläke

 • kansaneläkelaitos
 • työeläkkeet

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.

Muistomerkki ja haudanhoito

 • väliaikainen risti
 • muistomerkin valinta ja asennus
 • kaiverruksista sopiminen
 • haudanhoitosopimus

Testamentti

Selvitetään onko vainaja tehnyt testamentin.

Ilmoitettavat tai irtisanottavat asiat

Puhelin, sähkö, asunto, lehdet, posti, autorekisterikeskus, kirjasto jne.

Voit aloittaa hautajaisjärjestelyt omassa rauhassa verkkopalvelussamme

Sivuillamme voit suunnitella hautajaiset ja valita haluamasi palvelut

Aloita suunnittelu