Hautajaisjärjestelyt ennakkoon

Valmiiksi suunnitellut hautajaiset

Kauttamme on mahdollista hoitaa hautausjärjestelyt myös ennakkoon, jolloin surun kohdatessa käytännön asiat ovat jo valmiiksi hoidettuja. Tässä esittelemme yleisimmät tavat hoitaa hautausjärjestelyt ennakkoon.

Tahdonilmaisu

Mikä on tahdonilmaisu?

Näin minä tahdon hautajaisjärjestelyni -tahdonilmaisu on asiakirja, johon kirjataan tiedot tulevien hautajaisten järjestelyistä. Tahdonilmaisu toimii ohjeena omaisille ja hautaustoimistolle, kun hautajaisten järjestäminen on ajankohtaista.

Tahdonilmaisun tekeminen

Olemme laatineet asiakirjan helpottamaan omaisten hautausjärjestelytyötä. Voit vapaasti täyttää asiakirjan linkistä, tallentaa sen tietokoneellesi ja tulostaa sen. Lue tarkemmat ohjeet itse tiedostosta.

LATAA ASIAKIRJA

Hautaustestamentti

Mikä on hautaustestamentti?

Varsin monet ihmiset ovat huolissaan siitä, kuka huolehtii heidän kuoltuaan hautausjärjestelyistä. Hautaustestamentti on tarkoitettu vähentämään omaisten ja/tai muiden läheisten vaikeuksia hautajaisjärjestelyissä sekä varmistamaan, että hautajaiset järjestetään aikanaan juuri siten kuin asianomainen henkilö on ne halunnut. Hautaustestamentti on Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n kehittämä järjestelmä, jonka avulla on mahdollista etukäteen suunnitella ja sopia hautausjärjestelyistä.

Mikä on hautaussuunnitelma?

Hautaussuunnitelmaan merkitään yksityiskohtaisesti ne puitteet (tuotteet ja palvelut), jotka testamentin tekijä hautajaisiinsa haluaa.

Hautaustestamentin tekeminen

Hautaustestamentti laaditaan Arvo Kova Oy:n hautaustoimistoissa. Asiakas esittää omat toivomuksensa kaikesta siitä, mitä hän hautajaisiin ja hautausjärjestelyihin haluaa sisällyttää.

Kaikki merkitään hautaussuunnitelmalomakkeelle, ja tuotteet ja palvelut hinnoitellaan nykyhinnoin. Näin saadaan selville, mitä halutun sisältöiset järjestelyt tänä päivänä maksaisivat ja millainen summa on talletettava vähintään, jos halutaan hoitaa raha-asiatkin etukäteen.

Hautaustoimistoistamme saat lisätietoja ja luonnollisesti kaiken tarvitsemasi avun halutessasi itse huolehtia hautajaistesi järjestelyistä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää