Slide

Muistilista hautausjärjestelyihin

Ennen hautausta

Kuolemasta tiedottaminen

 • työnantajalle
 • seurakunnalle
 • vakuutusyhtiölle
 • taloyhtiölle
 • pankille
 • yhdistyksille

Kuolintodistus ja hautauslupa

Sairaala toimittaa virkateitse kuolintodistuksen rekisteriviranomaisille. Hautauslupa tulee toimittaa hautauksesta huolehtivan seurakunnan tai krematorion toimistoon. Omaiset voivat valita, toimitetaanko arkku- vai uurnahautaus.

Hautauspaikka

Uuden hautauspaikan hankkimisesta tai vanhan sukuhaudan käytöstä sekä muistomerkin siirrosta voidaan sopia hautaustoimiston kanssa, joka välittää kyseiset tiedot seurakuntaan.

Lehti-ilmoitus

 • lehdet / ilmestymisaika / tekstit

Hautajaiskutsu

 • lehti-ilmoitus tai kutsukortit

Kantajat

Yleensä tarvitaan kuusi (6) henkilöä, jos arkku saatetaan ulos kappelista.

Siunaustilaisuus

 • siunaustilaisuuden ajankohta ja paikka
 • siunaava pappi, omaisten toivotaan ottavan yhteyttä pappiin
 • ennen siunaustilaisuutta
 • virret, mahdollinen ohjelman suorittaja
 • ohjelmalehtinen

Muistotilaisuus

 • muistotilaisuuden pitopaikka
 • tarjoilu (arvioitu henkilömäärä)
 • ohjelma, adressien lukija
 • valokuva vainajasta

Uurnahautaus

Selvitetään tuhkan luovutusajankohta ja paikka sekä sovitaan uurnan laskuaika.

Kukat

 • kukat arkun sisälle
 • arkunkoristeet
 • kappelin koristeet
 • omaisten kukkalaitteet
 • muistotilaisuuden koristelu
 • uurnakoristeet
 • hautahavut

Valokuvaus

 • valokuvauksesta sopiminen

Saattoväen kuljetukset

 • ajo-ohjeet
 • yhteiskuljetusten tilaaminen

Majoitus

mahdolliset huonevaraukset

Suruliputus

Kuolinpäivänä kotona ja työpaikalla puolitangossa liputusajan loppuun, käytännössä suruliputuksen voi hoitaa seuraavanakin päivänä. Hautauspäivänä kotona ja muistotilaisuuden pitopaikassa puolitangossa siunaustilaisuuden päättymiseen asti. Tämän jälkeen liputusta voidaan jatkaa puoli- tai kokosalossa liputusajan päättymiseen saakka tai lippu voidaan kokonaan laskea.

Liputusaika: alkaa kello 08.00 ja päättyy auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21.00. Lippua puolisalkoon nostettaessa ja laskiessa käytä se ensin kokosalossa.

Hautauksen jälkeen

Kiitosilmoitus

 • lehti-ilmoitus tai kiitoskortti

Vakuutukset

 • työnantajan ryhmähenkivakuutus
 • muut vakuutukset

Perhe-eläke

 • kansaneläkelaitos
 • työeläkkeet

Muistomerkki ja haudanhoito

 • väliaikainen risti
 • muistomerkin valinta ja asennus
 • kaiverruksista sopiminen
 • haudanhoitosopimus

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.

Testamentti

Selvitetään onko vainaja tehnyt testamentin.

Ilmoitettavat tai irtisanottavat asiat

Puhelin, sähkö, asunto, lehdet, TV-lupa, posti, autorekisterikeskus, kirjasto jne.